Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 36 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Ενέργεια

2ο ΘΕΜΑ: Οποιαδήποτε μεταβολή (φαινόμενο) στον υλικό κόσμο συνοδεύεται από απορρόφηση ή έκλυση ενέργειας.

Εισαγωγή

Για να αλλάξουμε θέση σε ένα βιβλίο και να το μετακινήσουμε θα πρέπεί να του προσφέρουμε ενέργεια. Όταν καίγεται ένα σπίρτο ελευθερώνεται ενέργεια. Η οποιαδήποτε μεταβολή, φυσική ή χημική συνοδεύεται απαραίτητα από ενεργειακή μεταβολή.