Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 35 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Ενέργεια

1ο ΘΕΜΑ: Η ενέργεια εμφανίζεται με διάφορες μορφές.

Εισαγωγή

Η ενέργεια έχει πoλλά πρόσωπα. Εμφανίζεται σαν δυναμική ενέργεια σε ένα συσπειρωμένο ελατήριο, σαν κινητική στην κινούμενη γλάστρα που αναφέραμε, σαν θερμική στον λέβητα μιας ατμομηχανής, σαν ηλεκτρική στη πρίζα του σπιτιού μας, σαν φωτεινή ηλιακή ενέργεια, σαν χημική στη βενζίνη που καίγεται, ή σαν πυρηνική στα καύσιμα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα.