Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 30 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Καταστάσεις της ύλης

5ο ΘΕΜΑ: Τα στοιχειώδη σωματίδια στα στερεά είναι κατά κανόνα πολύ πιο κοντά μεταξύ τους σε σχέση με τα υγρά και με μικρότερη ευχέρεια κίνησης. Στα αέρια τα σωματίδια είναι πολύ μεγάλες σχετικά αποστάσεις και κινούνται με τεράστιες ταχύτητες.


Πειράματα
1. Δυνάμεις και φυσικές καταστάσεις της ύλης.

Ερωτήσεις

Κατασκευές:
1. Τσακίστε ένα ντενεκέ μόνο με τον αέρα.
2. Κατασκευάστε ένα πυροβόλο με ένα στυλό και ένα πορτοκάλι.

Γνωρίζετε ότι...

Απαντήσεις

1. α) Θα παραμείνουν τα ίδια.
β) θα πλησιάσουν.
γ) Πιο ξεφούσκωτη.

2. Γιατί την θερμότητα που απαιτεί το υγρό για να εξαερωθεί την αποσπά από το δέρμα μας.