Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 3 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

1ο ΘΕΜΑ: Υλικά σώματα είναι εκείνα που γίνονται αντιληπτά με διάφορους τρόπους από τις αισθήσεις μας, έχουν βάρος και καταλαμβάνουν κάποιο όγκο.

Πειράματα
1. Πως αντιλαμβανόμαστε τα υλικά σώματα.

Εισαγωγή

Υπάρχουν υλικά σώματα που μπορεί να μην τα βλέπουμε (διάφορα αέρια), κάποια άλλα που δεν μυρίζουν ή δεν μπορούν να ανακαλυφθούν από την αφή μας. Όλα όμως (σε επαρκείς ποσότητες) μπορούν να προδοθούν από κάποια αίσθησή μας και οπωσδήποτε έχουν βάρος και καταλαμβάνουν κάποιο χώρο.