Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 29 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Καταστάσεις της ύλης

5ο ΘΕΜΑ: Τα στοιχειώδη σωματίδια στα στερεά είναι κατά κανόνα πολύ πιο κοντά μεταξύ τους σε σχέση με τα υγρά και με μικρότερη ευχέρεια κίνησης. Στα αέρια τα σωματίδια είναι πολύ μεγάλες σχετικά αποστάσεις και κινούνται με τεράστιες ταχύτητες.


Πειράματα
1. Δυνάμεις και φυσικές καταστάσεις της ύλης.

Ερωτήσεις

Κατασκευές:
1. Τσακίστε ένα ντενεκέ μόνο με τον αέρα.
2. Κατασκευάστε ένα πυροβόλο με ένα στυλό και ένα πορτοκάλι.

Γνωρίζετε ότι...

Ερωτήσεις

1. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε φουσκώσει μια μπάλα ποδοσφαίρου όχι με αέρα αλλά με ατμούς νερού θερμοκρασίας 100 oC . Στη συνέχεια αφήνουμε την μπάλλα να κρυώσει. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
α) Όταν η μπάλα κρυώσει, τα μόρια του νερού θα αυξηθούν, θα ελαττωθούν ή θα παραμείνουν τα ίδια;

β) Τα μόρια αυτά θα πλησιάσουν μεταξύ τους, θα απομακρυνθούν ή θα κινούνται στις ίδιες όπως και προηγουμένως αποστάσεις;

γ) Η μπάλα θα "φαίνεται" πιο φουσκωμένη, πιο ξεφούσκωτη ή το ίδιο όπως και προηγουμένως;

2. Είναι γνωστό ότι για να εξαερώσουμε ένα υγρό πρέπει να προσφέρουμε ενέργεια στα σωματίδιά του με την μορφή θερμότητας. Μήπως μπορείτε να εξηγήσετε γιατί όταν καλύψουμε τα χέρια μας με ένα υγρό που εξατμίζεται εύκολα π.χ. οινόπνευμα ή βενζίνη τα αισθανόμαστε κρύα;Απαντήσεις...