Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 28 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Καταστάσεις της ύλης

5ο ΘΕΜΑ: Τα στοιχειώδη σωματίδια στα στερεά είναι κατά κανόνα πολύ πιο κοντά μεταξύ τους σε σχέση με τα υγρά και με μικρότερη ευχέρεια κίνησης. Στα αέρια τα σωματίδια είναι πολύ μεγάλες σχετικά αποστάσεις και κινούνται με τεράστιες ταχύτητες.


Πειράματα
1. Δυνάμεις και φυσικές καταστάσεις της ύλης.

Ερωτήσεις

Κατασκευές:
1. Τσακίστε ένα ντενεκέ μόνο με τον αέρα.
2. Κατασκευάστε ένα πυροβόλο με ένα στυλό και ένα πορτοκάλι.

Γνωρίζετε ότι...

Πείραμα 1: Δυνάμεις και φυσικές καταστάσεις της ύλης.

Υλικά:
Ένα κομμάτι από πλαστικό υλικό (π.χ. ένα κουταλάκι), ένα καμινέτο.

Εκτέλεση: Προσπαθούμε να διαχωρίσουμε το κουταλάκι τραβώντας από τα άκρα του. Δεν τα καταφέρνουμε. Πλησιάζουμε την φλόγα του καμινέτου στο μέσο του κουταλιού αλλά σε κάποια απόσταση, ώστε να μην πιάσει φωτιά μέχρι να μαλακώσει το υλικό του.
Τραβώντας τα άκρα του μας δημιουργείται η εντύπωση ότι το κουταλάκι είναι από "μέλι".Συμπεραίνουμε: Στα στερεά αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες όμως εξασθενούν με την θέρμανση του υλικού καθώς αυτό τείνει να αποκτήσει την υγρή μορφή.(Σημείωση: Το ίδιο πείραμα μπορεί να γίνει πολύ ωραιότερα αν διαθέτουμε ένα γυάλινο σωλήνα, ο οποίος αν θερμανθεί ισχυρά στη φλόγα του καμινέτου μπορεί να διαμορφωθεί και να πάρει διάφορες φόρμες. Ο σωλήνας πρέπει να κρατιέται από τα άκρα του και να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του καθώς θερμαίνεται. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως ! Το γυαλί κάνει άσχημα εγκαύματα.)

Οι τρεις καταστάσεις της ύλης εμφανίζουν μακροσκοπικές αλλά και μικροσκοπικές διαφορές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: