Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 26 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Καταστάσεις της ύλης

4ο ΘΕΜΑ: Μεταξύ των σωματιδίων των υλικών σωμάτων ασκούνται ελκτικές δυνάμεις που είναι ισχυρότερες στα στερεά, λιγώτερο ισχυρές στα υγρά και πολύ ασθενείς στα αέρια.

Εισαγωγή

Συνέπεια της θέσης αυτής είναι οι μακροσκοπικές διαφορές που παρατηρούνται σε στερεά, υγρά και αέρια ως προς τη συνοχή τους. Τα στερεά έχουν κατά κανόνα μεγάλη συνοχή, τα υγρά πολύ μικρότερη και τα αέρια αμελητέα. Η ισχύς των δυνάμεων μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων ενός σώματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μερικοί από τους οποίους είναι η ύπαρξη ηλεκτρικού φορτίου στα σωματίδια, η ηλεκτρική πόλωση τους, το μοριακό βάρος τους κλπ, η ανάπτυξη των οποίων όμως είναι έξω από τους στόχους του βιβλίου αυτού.