Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 25 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Καταστάσεις της ύλης

3ο ΘΕΜΑ: Το ίδιο υλικό μπορεί ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στις οποίες βρίσκεται, να εμφανίζεται σε στερεά, υγρή ή αέρια μορφή.


Πειράματα
1. Η μεταμόρφωση της ύλης.

Πείραμα 1: Η μεταμόρφωση της ύλης.

Υλικά:
Ένας δοκιμαστικός σωλήνας, ένα καμινέτο, μία πέτρα, ένα παγάκι.

Εκτέλεση: Βάζουμε στον δοκιμαστικό σωλήνα νερό και το παγάκι. Ρίχνουμε την πέτρα στο σωλήνα εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό το παγάκι να ανέβει στην επιφάνεια. Στη συνέχεια θερμαίνουμε με το καμινέτο το επάνω μέρος του σωλήνα μέχρι να βράσει το νερό. Απολαμβάνουμε την "ειρηνική συνύπαρξη" των τριών καταστάσεων της ύλης.Συμπεραίνουμε: Το ίδιο υλικό μπορεί να συναντάται και στις τρεις καταστάσεις της ύλης. Βασική είναι η σημασία της θερμοκρασίας του σώματος για την φυσική κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται αυτό.

(Σημείωση: Στο ίδιο πείραμα μπορεί να γίνει νύξη για την κακή αγωγιμότητα του νερού ως προς την θερμότητα, (βλέπε στην αντίστοιχη ενότητα), όπως επίσης και την διαφορά στις πυκνότητες του πάγου και του νερού).