Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 24 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Καταστάσεις της ύλης

2ο ΘΕΜΑ: Τα στερεά σώματα έχουν καθορισμένο σχήμα και όγκο, τα υγρά έχουν καθορισμένο όγκο αλλά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει, ενώ τα αέρια δεν έχουν ούτε καθορισμένο όγκο, ούτε καθορισμένο σχήμα.

Πειράματα
1. Ύλη η ...τρισυπόστατη.


Πείραμα 1: Ύλη η ...τρισυπόστατη.

Υλικά:
Ορισμένα γεωμετρικά στερεά (κύβος, σφαίρα κλπ.), ένας ογκομετρικός κύλινδρος, δύο μπαλόνια διαφορετικού σχήματος, μια τρόμπα ποδηλάτου.

Εκτέλεση: Προτρέπουμε τους μαθητές να παρατηρήσουν τα στερεά και τονίζουμε την σταθερότητα του σχήματος και του όγκου τους. Μεταφέρουμε το νερό από τον ογκομετρικό κύλινδρο στο μπουκάλι και σχολιάζουμε την αλλαγή στο σχήμα του υγρού. Επιστρέφουμε πάλι το νερό στον ογκομετρικό κύλινδρο και εφ' όσον δεν χυθεί, παρατηρούμε ότι ο όγκος του παρέμεινε περίπου σταθερός (μια μικρή ποσότητα υγρού παρέμεινε στα τοιχώματα του δοχείου). Φουσκώνουμε τα δύο μπαλόνια. Παρατηρούμε και πάλι ότι ο αέρας παίρνει το σχήμα του μπαλονιού. Κλείνουμε το άκρο της τρόμπας με το δάκτυλό μας και πιέζουμε με το έμβολο τον εγκλωβισμένο αέρα. Παρατηρούμε ότι ο όγκος του μεταβάλλεται.

Συμπεραίνουμε:
1) Έχουμε τρεις καταστάσεις ύλης. Την στερεά, την υγρά και την αέρια.

2) Τα στερεά έχουν σταθερό σχήμα και όγκο, τα υγρά μόνο σταθερό όγκο, ενώ τα αέρια δεν έχουν ούτε σταθερό σχήμα ούτε σταθερό όγκο.