Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 23 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Καταστάσεις της ύλης

2ο ΘΕΜΑ: Τα στερεά σώματα έχουν καθορισμένο σχήμα και όγκο, τα υγρά έχουν καθορισμένο όγκο αλλά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει, ενώ τα αέρια δεν έχουν ούτε καθορισμένο όγκο, ούτε καθορισμένο σχήμα.

Πειράματα
1. Ύλη η ...τρισυπόστατη.


Εισαγωγή

Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στα υλικά σώματα που υπάρχουν γύρω μας. Αντικρύζουμε στερεά τραπέζια, καρέκλες, κουτιά, σπίτια κλπ που έχουν όλα ένα ορισμένο σχήμα.

Αντιλαμβανόμαστε υγρό νερό, κρασί, γάλα κλπ που παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει. Δεν βλέπουμε αλλά αντιλαμβανόμαστε τον αέρα που μας περιβάλλει και ο οποίος μπορεί να πάρει τα πιο τρελά σχήματα όπως μπάλας, αεροθαλάμου αυτοκινήτου κλπ.

Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στερεών σωμάτων που εμφανίζουν σε μακροσκοπικό επίπεδο ρευστότητα, όπως η άμμος, η ζάχαρη κλπ, τα οποία, ενώ είναι στερεά, δεν εμφανίζουν καθορισμένο σχήμα και όπως τα υγρά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει.