Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 22 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Καταστάσεις της ύλης

1ο ΘΕΜΑ: Οι φυσικές καταστάσεις με τις οποίες συναντούμε τα υλικά σώματα είναι τρεις: Η στερεή, η υγρή και η αέρια.

Εισαγωγή

Αν κάποιος σας έκανε ξαφνικά την απλή ερώτηση,"το νερό είναι υγρό, στερεό ή αέριο σώμα;" θα ήταν πολύ επιπόλαιο εκ μέρους σας να απαντούσατε, "υγρό".
Μια πιο προσεκτική απάντηση θα ήταν: "Και υγρό και στερεό και αέριο, ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται". Πράγματι, νερό είναι το υγρό που σχηματίζει λίμνες και ποτάμια, νερό είναι το στερεό από το οποίο αποτελούνται τα παγόβουνα, νερό είναι τέλος και το αέριο που κινεί τις ατμομηχανές. Δηλαδή τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια είναι τα τρία πρόσωπα της ύλης.