Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 21 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

1ο ΘΕΜΑ: Οι φυσικές καταστάσεις με τις οποίες συναντούμε τα υλικά σώματα είναι τρεις: Η στερεή, η υγρή και η αέρια.

2ο ΘΕΜΑ: Τα στερεά σώματα έχουν καθορισμένο σχήμα και όγκο, τα υγρά έχουν καθορισμένο όγκο αλλά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει, ενώ τα αέρια δεν έχουν ούτε καθορισμένο όγκο, ούτε καθορισμένο σχήμα.

3ο ΘΕΜΑ: Το ίδιο υλικό μπορεί ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στις οποίες βρίσκεται, να εμφανίζεται σε στερεά, υγρή ή αέρια μορφή.

4ο ΘΕΜΑ: Μεταξύ των σωματιδίων των υλικών σωμάτων ασκούνται ελκτικές δυνάμεις που είναι ισχυρότερες στα στερεά, λιγώτερο ισχυρές στα υγρά και πολύ ασθενείς στα αέρια.

5ο ΘΕΜΑ: Τα στοιχειώδη σωματίδια στα στερεά είναι κατά κανόνα πολύ πιο κοντά μεταξύ τους σε σχέση με τα υγρά και με μικρότερη ευχέρεια κίνησης. Στα αέρια τα σωματίδια είναι πολύ μεγάλες σχετικά αποστάσεις και κινούνται με τεράστιες ταχύτητες.