Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 2 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

1ο ΘΕΜΑ: Υλικά σώματα είναι εκείνα που γίνονται αντιληπτά με διάφορους τρόπους από τις αισθήσεις μας, έχουν βάρος και καταλαμβάνουν κάποιο όγκο.

2o ΘΕΜΑ: Τα μόρια είναι απλά σωματίδια από τα οποία αποτελούνται τα υλικά σώματα, και οι ιδιότητες που έχουν είναι οι ιδιότητες που εμφανίζουν τα σώματα.

3ο ΘΕΜΑ: Τα μόρια αποτελούνται από πιο απλά σωματίδια, τα άτομα.

4ο ΘΕΜΑ: Τα άτομα μπορούν να διασπασθούν σε ακόμη μικρότερα σωματίδια.

5ο ΘΕΜΑ: Τα υλικά σώματα μπορούν να χωρισθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα καθαρά σώματα και τα μίγματα.

Εισαγωγή

Τι είναι λοιπόν η ύλη;
" Ό,τι καταλαμβάνει χώρο, λένε τα λεξικά, αυτό που θεωρείται ως η ουσία του φυσικού σύμπαντος...." Η Γη, οι θάλασσες, ο αέρας, ο Ήλιος, τα άστρα -κάθε τι που o άνθρωπος παρατηρεί, που μπορεί να το αγγίζει ή να το αισθανθεί- είναι ύλn. Είναι εύστοχη η λατινική ονομασία της ύλης materia, από το mater, μητέρα. Η ύλη είναι σκληρή, όπως το ατσάλι, μαλακή όπως το νερό, άμορφη όπως το οξυγόνο στον αέρα. Κάθε μια από τις τρεις καταστάσεις της ύλης - στερεή, υγρή και αέρια - μπορεί σε διάφορες θερμοκρασίες να μετατραπεί σε μια από τις άλλες. Ωστόσο οποιασδήποτε μορφής ύλη αποτελείται από τα ίδια συστατικά: τα άτομα." (
Το παραπάνω απόσπασμα υπάρχει στη σειρά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΙΜΕ-LIFE τόμ. " Η ΥΛΗ", εκδ. "ΛΥΚΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ" ).

Στην ενότητα αυτή θα κάνουμε μια ξενάγηση στη καρδιά της ύλης και συγκεκριμένα στον μικρόκοσμό της, δηλαδή στα μικρά τμήματά της που δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι αλλά τα αντιλαμβανόμαστε από τα αποτελέσματα που προκαλούν. Η προσπάθεια να φθάσουμε στα μικρότερα τμήματα ύλης θυμίζει λίγο τη γνωστή ιστορία με το τεράστιο κουτί δώρου που έκρυβε μέσα του ένα άλλo μικρότερο κουτί, που και αυτό με τη σειρά του περιείχε ένα άλλο κ.ο.κ.