Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 19 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

5ο ΘΕΜΑ: Τα υλικά σώματα μπορούν να χωρισθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα καθαρά σώματα και τα μίγματα.

Πειράματα
1. Γνωριμία με τα ομογενή μίγματα.
2. Γνωριμία με τα ετερογενή μίγματα.
3. Διαχωρίστε ένα "πολύπλοκο" μίγμα στα συστατικά του.

Ερωτήσεις

Κατασκευές

Γνωρίζετε ότι...

Κατασκευές: Κατασκευάστε "μοριακά πρότυπα".


Υλικά: Πλαστελίνη διαφόρων χρωμάτων, σπίρτα.

Εκτέλεση: Φτιάξτε αρχικά μπαλίτσες διαφόρων χρωμάτων, οι οποίες θα παριστάνουν τα άτομα διαφόρων στοιχείων. Π.χ. κόκκινες για τα άτομα του οξυγόνου (Ο), μικρότερες άσπρες για τα άτομα του υδρογόνου (Η), μαύρες για τα άτομα του άνθρακα (C) και κίτρινες για τα άτομα του θείου (S).

Στη συνέχεια προσπαθήστε με τα σπιρτόξυλα να συνθέσετε αυτά τα απλά άτομα στα εξής σύνθετα μόρια:
Μόριο νερού (χημική ένωση): Η-Ο-Η
Μόριο διοξειδίου του άνθρακα (χημική ένωση): Ο=C=Ο
Μόριο μονοξειδίου του άνθρακα (χημική ένωση: C-Ο
Μόριο οξυγόνου (στοιχείο): Ο=Ο
Μόριο θειικού οξέως (χημική ένωση):