Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 17 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

5ο ΘΕΜΑ: Τα υλικά σώματα μπορούν να χωρισθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα καθαρά σώματα και τα μίγματα.

Πειράματα
1. Γνωριμία με τα ομογενή μίγματα.
2. Γνωριμία με τα ετερογενή μίγματα.
3. Διαχωρίστε ένα "πολύπλοκο" μίγμα στα συστατικά του.

Ερωτήσεις

Κατασκευές

Γνωρίζετε ότι...

Πείραμα 3: Διαχωρίστε ένα "πολύπλοκο" μίγμα στα συστατικά του.

Υλικά:
Ρινίσματα σιδήρου, μαγειρικό αλάτι, τριμμένη κιμωλία, ποτήρι βρασμού με νερό, ένα χωνί, ένας μαγνήτης, ένα χαρτομάντιλο ή φίλτρο του καφέ.

Εκτέλεση: Ρίχνουμε όλα τα υλικά στο ποτήρι με το νερό ανακατεύουμε και φιλτράρουμε το μίγμα (σαν φίλτρο χρησιμοποιούμε το χαρτομάντιλο ή το φίλτρο του καφέ). Το υλικό που περνάει από το φίλτρο (διήθημα), αφού το βάλουμε στο ποτήρι βρασμού, το βράζουμε μέχρι να φύγει το νερό και να μείνει το αλάτι. Αυτό που έμεινε στο φίλτρο (υπόλειμμα), αφού το στεγνώσουμε, το διαχωρίζουμε στα συστατικά του ανακατεύοντάς το με τον μαγνήτη, ο οποίος έλκει τα ρινίσματα του σιδήρου αφήνοντας την σκόνη της κιμωλίας στο χαρτομάντιλο.Συμπεραίνουμε: Τα μίγματα μπορούν να διαχωριστούν στα συστατικά τους με φυσικές μεθόδους όπως ο βρασμός, η μαγνήτιση, η διήθηση, το φιλτράρισμα κλπ.