Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 14 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

5ο ΘΕΜΑ: Τα υλικά σώματα μπορούν να χωρισθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα καθαρά σώματα και τα μίγματα.

Πειράματα
1. Γνωριμία με τα ομογενή μίγματα.
2. Γνωριμία με τα ετερογενή μίγματα.
3. Διαχωρίστε ένα "πολύπλοκο" μίγμα στα συστατικά του.

Ερωτήσεις

Κατασκευές

Γνωρίζετε ότι...

Εισαγωγή

Υλικά σώματα που αποτελούνται από όμοια (και όταν λέμε όμοια εννοούμε ακόμη και ως προς τον πυρήνα των σωματιδίων τους) μεταξύ τους μόρια λέγονται καθαρά, ενώ υλικά σώματα που αποτελούνται από διαφορετικά μόρια λέγονται μίγματα. Στα καθαρά σώματα που έχουν πάντοτε σταθερή και καθορισμένη σύσταση υπάγονται οι χημικές ενώσεις και τα στοιχεία. Μίγματα που εμφανίζουν ομοιογένεια σε όλη τους τη μάζα χαρακτηρίζονται ομογενή (π.χ. αρώματα αλκοολούχα ποτά κλπ), ενώ μίγματα που έχουν ανομοιογένεια στη μάζα τους χαρακτηρίζονται ετερογενή (π.χ. χώμα).