Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 13 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

4ο ΘΕΜΑ: Τα άτομα μπορούν να διασπασθούν σε ακόμη μικρότερα σωματίδια.

Η εντυπωσιακή μεταφόρφωση των ατόμων.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση των ατόμων.

Το Νάτριο (Νa) είναι ένα πολύ δραστικό μέταλλο. Αρκεί να ρίξουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι του σε νερό για να παρατηρήσουμε τη θεαματική, βίαιη και επικίνδυνη αντίδρασή του μ' αυτό. Το χλώριο (CI) εξ άλλoυ είναι ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες αέριο, (σαν CI-CI), που προκαλεί ασφυξία, γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν και σαν πολεμική χημική ουσία. Εν τούτοις, τα δύο αυτά επικίνδυνα στοιχεία όταν ενώνονται μεταξύ τους δίνουν το αβλαβές χλωριούχο νάτριο (ΝaCΙ), κύριο συστατικό του μαγειρικού αλατιού που τόσο νοστιμίζει τα φαγητά μας.

Συμπεραίνουμε: Όταν τα άτομα των στοιχείων ενώνονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μόρια χημικών ενώσεων, τότε δεν διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες.

Συνοψίζοντας για το νερό όσα αναφέραμε μέχρι τώρα:
Το καθαρό νερό αποτελείται από όμοια μεταξύ τους μόρια νερού.

Το κάθε μόριο νερού όμως αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου και ένα άτομο υδρογόνου.
Τα άτομα όμως δεν είναι η μικρότερη μονάδα ύλης. Τα άτομα αποτελούνται από τον πυρήνα τους που είναι θετικά φορτισμένος και από τα μικρότατα ηλεκτρόνια που έχουν σχεδόν μηδενική μάζα, αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο και κινούνται γύρω από αυτόν. Ο πυρήνας με τη σειρά του όταν διασπαστεί αποκαλύπτει στο εσωτερικό του δύο νέα είδη στοιχειωδών σωματιδίων. Τα νετρόνια και τα πρωτόνια. Αλλά ας σταματήσουμε για την ώρα εδώ, αν και ο κατάλογος των στοιχειωδών σωματιδίων είναι πολύ μεγαλύτερος.