Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 12 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

4ο ΘΕΜΑ: Τα άτομα μπορούν να διασπασθούν σε ακόμη μικρότερα σωματίδια.

Η εντυπωσιακή μεταφόρφωση των ατόμων.Εισαγωγή

Φαίνεται ότι τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει την δίψα του ανθρώπου να γνωρίσει τον αινιγματικό μικρόκοσμο. Έτσι σήμερα οι επιστήμονες κατάφεραν όχι μόνο να "ξεγυμνώσουν " το άτομο - που για noλλά χρόνια εθεωρείτο το τελευταίο απόρθητο κάστρο της ύλης - αλλά πέτυχαν να διασπάσουν και την καρδιά του ατόμου, τον πυρήνα.

Ας κάνουμε λοιπόν τις συστάσεις των "ενοίκων της κατοικίας του ατόμου":

ΠΥΡΗΝΑΣ: Αποτελεί την "κύρια κατοικία". Όλη σχεδόν η ύλη του ατόμου είναι συγκεντρωμένη εδώ. Γύρω απ' αυτόν υπάρχει ένας τεράστιος για το μέγεθος του ατόμου κενός χώρος στον οποίο περιστρέφονται τα μικρά ηλεκτρόνια. Δύο διαφορετικές οικογένειες σωματιδίων υπάρχουν μέσα στον πυρήνα. Τα πρωτόνια που έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο και τα νετρόνια που δεν είναι ηλεκτρικά φορτισμένα αλλά έχουν μάζα περίπου όση και τα πρωτόνια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ: Ιδιαίτερα μικρά ως προς τη μάζα σωματίδια, που περιστρέφονται σε ελλειπτικές τροχιές μεγάλης ακτίνας σε σχέση με τον όγκο του πυρήνα και είναι αρνητικά φορτισμένα. Αν και είναι πολύ μικρότερα σε μάζα από τα άλλα σωματίδια του πυρήνα (1840 περίπου φορές μικρότερης μάζας από τα πρωτόνια), εν τούτοις τα "έργα" τους είναι άξια θαυμασμού. Ένα μεγάλο τμήμα από το οικοδόμημα της σύγχρονης τεχνολογίας στηρίζεται στα σωματίδια αυτά.Παρατήρηση: Το σχήμα δεν αποδίδει τις σωστές αναλογίες σωματιδίων και τροχιών κίνησης (στιβάδων). Αυτό γίνεται γιατί αν έπρεπε να αποδοθεί σωστά η απόσταση στην οποία κινούνται τα ηλεκτρόνια θα έπρεπε αυτά να τοποθετηθούν αρκετά... χιλιόμετρα μακριά από τη σελίδα αυτή.