Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 11 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

3ο ΘΕΜΑ: Τα μόρια αποτελούνται από πιο απλά σωματίδια, τα άτομα.

Πειράματα
1. Διασπάστε το μόριο στα συστατικά του (ηλεκτρόλυση νερού).

Προσοχή στη ...συνταγή.

Προσοχή στη ...συνταγή.

Ας δούμε όμως που μπορεί να μας οδηγήσει η μεταξύ τους ένωση των στοιχείων άνθρακα (C) και οξυγόνου (Ο). Υπάρχει η δυνατότητα να ενωθούν ένα άτομο οξυγόνου με ένα άτομο άνθρακα, οπότε σχηματίζεται το μόριο ενός πολύ επικίνδυνου αερίου που λέγεται μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ). Το αέριο αυτό είναι υπεύθυνο για πολλούς θανάτους ανθρώπων, που προήλθαν από την καύση κάρβουνων σε κακώς αεριζόμενους κλειστούς χώρους.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να ενωθούν δύο άτομα οξυγόνου με ένα άτομο άνθρακα. Στην περίπτωση αυτή σχηματίζεται ένα άλλο ακίνδυνο (τουλάχιστον σε μικρές ποσότητες) αέριο που ονομάζεται διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2). Το αέριο αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά των λεγόμενων αεριούχων ποτών όπως της μπύρας, σαμπάνιας, αναψυκτικών με "ανθρακικό" κλπ.

Συμπεραίνουμε: Τα ίδια άτομα μπορούν να ενώνονται με διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους ή αναλογίες και να δίνουν μόρια διαφορετικών χημικών ουσιών.