Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 10 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

3ο ΘΕΜΑ: Τα μόρια αποτελούνται από πιο απλά σωματίδια, τα άτομα.

Πειράματα
1. Διασπάστε το μόριο στα συστατικά του (ηλεκτρόλυση νερού).

Προσοχή στη ...συνταγή.

Πείραμα 1: Διασπάστε το μόριο στα συστατικά του (ηλεκτρόλυση νερού).

Υλικά:
Συσκευή ηλεκτρολύσεως, καυστικό νάτριο, μπαταρία 4,5 V, ένα μικρό λαμπάκι, καλώδια, διακόπτης.Εκτέλεση: Σε αποσταγμένο νερό προσθέτουμε μερικούς κόκκους του στερεού σώματος που λέγεται καυστικό νάτριο (υπάρχει σε κάθε σχολικό εργαστήριο) και το διαλύουμε.

Τοποθετούμε το διάλυμα στην συσκευή και κλείνουμε τον διακόπτη για δέκα περίπου λεπτά. Παρατηρούμε τα εξής ενδιαφέροντα:

1) Το λαμπάκι ανάβει, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από το διάλυμα.

2) Δημιουργούνται φυσαλίδες στα δύο μεταλλικά ελάσματα της συσκευής (ηλεκτρόδια), απόδειξη ότι δημιουργήθηκαν κάποια νέα αέρια σώματα.

3) Η ποσότητα του αερίου στον ένα σωλήνα είναι η μισή της ποσότητας του αερίου του άλλου σωλήνα.

Τα αέρια που ελευθερώθηκαν είναι το οξυγόνο και το υδρογόνο (όγκοι υδρογόνου διπλάσιοι του όγκου του οξυγόνου), τα οποία είναι τα συστατικά του νερού.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχει συσκευή ηλεκτρολύσεως μπορεί το ίδιο πείραμα να γίνει με τα υλικά που εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα:Συμπεραίνουμε:
1) Τα μόρια των χημικών ενώσεων αποτελούνται από πιο απλά σωματίδια τα άτομα.

2) Για να γίνει η διάσπαση των μορίων σε άτομα χρειάζονται πιο πολύπλοκες διεργασίες (χημικά φαινόμενα).