Κεφάλαιο 1: Φως
Περιεχόμενα

Σελίδα 5 από 40

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Φως: Φωτεινές Πηγές, Διάδοση

3ο ΘΕΜΑ: Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα.

Εισαγωγή

Σχετικά με τη διάδοση του φωτός μπορούμε να πούμε ότι διαδίδεται μεν ευθύγραμμα αλλά μπορεί και να "στρίβει" ή να καμπυλώνει την τροχιά του σε μερικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα όταν το φως αλλάζει μέσο διάδοσης, π.χ. από τον αέρα μπει σε νερό, η τροχιά του κάμπτεται (φαινόμενο διάθλασης). Επίσης σύμφωνα με τον Einstein όταν το φως περνά κοντά από πολύ μεγάλα σώματα τότε έλκεται από αυτά με αποτέλεσμα να ακολουθεί καμπυλόγραμμη τροχιά.