Κεφάλαιο 1: Φως
Περιεχόμενα

Σελίδα 23 από 40

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Φως:Ανάκλαση,Διάθλαση,Απορρόφηση

1ο ΘΕΜΑ: Το φως όταν πέφτει σε λείες επιφάνειες ανακλάται.

Πειράματα
1. Γνωριμία με την ανάκλαση και τη διάθλαση.
2.
Ανάκλαση με άλλο τρόπο.
3. Οι καθρέπτες δεν δείχνουν ποτέ την αλήθεια.

Πείραμα 3: Οι καθρέπτες δεν δείχνουν ποτέ την αλήθεια.

Υλικά: Ένα καρμπόν, ένα φύλλο χαρτιού, ένας καθρέφτης.

Εκτέλεση: Τοποθετείστε το καρμπόν κάτω από το χαρτί, έτσι ώστε η ενεργός πλευρά του να εφάπτεται στο χαρτί. Γράψτε το όνομά σας και παρατηρείστε ότι βγήκε αντίστροφα στο χαρτί. Βλέπουμε την εικόνα του αντεστραμμένου ονόματος μέσα από ένα καθρέφτη και παρατηρούμε ότι το όνομά μας διαβάζεται κανονικά.Κάντε και κάτι ακόμη. Σταθείτε εμπρός στον καθρέφτη κινείστε το δεξί σας χέρι και παρατηρείστε ποιο χέρι κουνά ο "τύπος" του καθρέφτη. Ασφαλώς όχι το δεξί του.

Συμπεραίνουμε: Το είδωλο αντικειμένου που παρατηρούμε μέσα από ένα καθρέφτη ποτέ δεν ταυτίζεται με το πραγματικό αντικείμενο.
(Η παραπάνω εικόνα σχεδιάσθηκε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια αυτόματου πολλαπλού καθρεφτισμού).