Κεφάλαιο 1: Φως
Περιεχόμενα

Σελίδα 22 από 40

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Φως:Ανάκλαση,Διάθλαση,Απορρόφηση

1ο ΘΕΜΑ: Το φως όταν πέφτει σε λείες επιφάνειες ανακλάται.

Πειράματα
1. Γνωριμία με την ανάκλαση και τη διάθλαση.
2. Ανάκλαση με άλλο τρόπο.
3.
Οι καθρέπτες δεν δείχνουν ποτέ την αλήθεια.

Πείραμα 2: Ανάκλαση με άλλο τρόπο.

Υλικά: Ένας φακός ή ένα κερί, μια κτένα, ένας μικρός καθρέφτης, ένα μανταλάκι.

Εκτέλεση: Σπάστε ένα δόντι της κτένας και στερεώστε την πάνω στη ράχη του καθρέφτη. Τον καθρέφτη στηρίξτε τον στο πάτωμα με τη βοήθεια της τσιμπίδας όπως δείχνει και το σχετικό σχήμα.
Φωτίστε τον καθρέφτη με το κερί από πλάγια θέση και παρατηρείστε την ανακλώμενη δέσμη φωτεινών ακτινών. Εννοείται ότι το πείραμα πραγματοποιείται σε σκοτεινό χώρo.