Κεφάλαιο 1: Φως
Περιεχόμενα

Σελίδα 20 από 40

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Φως:Ανάκλαση,Διάθλαση,Απορρόφηση

1ο ΘΕΜΑ: Το φως όταν πέφτει σε λείες επιφάνειες ανακλάται.

Πειράματα
1. Γνωριμία με την ανάκλαση και τη διάθλαση.
2.
Ανάκλαση με άλλο τρόπο.
3.
Οι καθρέπτες δεν δείχνουν ποτέ την αλήθεια.

Εισαγωγή

Ας θυμηθούμε την παιδική μας ηλικία τότε που προσπαθούσαμε να εκνευρίσουμε τον καθηγητή ή κάποιο φίλο μας, "τυφλώνοντας" τον με το φως του ήλιου, το οποίο του στέλναμε μέσω κάποιου μικρού καθρέφτη ή άλλου γυαλιστερού αντικειμένου. Να το σκεφθούμε λίγο; Το φως έπεφτε στο λείο αντικείμενο και όπως μια ελαστική μπάλα αναπηδούσε από ίση γωνία (γωνία ανακλάσεως) μ' αυτήν που έπεφτε (γωνία προσπτώσεως). Αυτή είναι η ανάκλαση του φωτός. Είναι βέβαια πολύ εύκολη η απάντηση στο ερώτημα που ακολουθεί: Πότε η μπάλα θα ανακλάτο πιο εύκολα; Αν χτυπούσε σε ένα λείο πάτωμα ή σε χόρτo;. Mα ασφαλώς στη πρώτη περίπτωση. Όπως η μπάλα, έτσι και το φως ανακλάται περισσότερο στις λείες επιφάνειες.(Γωνία πρόσπτωσης είναι η γωνία που σχηματίζεται, από τη διεύθυνση κίνησης του αντικειμένου που πέφτει σε κάποια επιφάνεια, με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο πτώσης.)