Κεφάλαιο 1: Φως
Περιεχόμενα

Σελίδα 19 από 40

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Φως:Ανάκλαση,Διάθλαση,Απορρόφηση

1ο ΘΕΜΑ: Το φως όταν πέφτει σε λείες επιφάνειες ανακλάται.

2ο ΘΕΜΑ:
Το χρώμα των αδιαφανών αντικειμένων είναι αυτό που δεν απορροφούν, ενώ το χρώμα των διαφανών αντικειμένων είναι αυτό που αφήνουν να περάσει μέσα τους.

3ο ΘΕΜΑ:
Το φως όταν εισέρχεται από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο διαθλάται, δηλαδή αλλάζει διεύθυνση.

4ο ΘΕΜΑ:
Το φως δεν απορροφάται το ίδιο από όλα τα υλικά. Τα μαύρα απορροφούν πολύ περισσότερο φως από τα λευκά σώματα.