Κεφάλαιο 1: Φως
Περιεχόμενα

Σελίδα 17 από 40

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Φως: Ανάλυση, Σύνθεση Φωτός

1ο ΘΕΜΑ: Το "λευκό" φως είναι σύνθετο και αποτελείται από απλές φωτεινές ακτινοβολίες διαφόρων χρωμάτων.

Πειράματα
1. Τι χρώμα έχει το ...λευκό φως;
2. Ας "ξαναράψουμε τα μπαλλώματα" του φωτός.
3.
Δημιουργήστε λευκό φως με χρώματα.

Πείραμα 2: Ας "ξαναράψουμε τα μπαλλώματα" του φωτός.

Υλικά: Ένας κυκλικός δίσκος από χαρτόνι, ένα μολύβι, χρώματα.

Εκτέλεση: Χωρίστε τον κυκλικό δίσκο σε 7 ίσα τμήματα και χρωματίστε τα με τη σειρά: κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, βαθύ μπλε και ιώδες.Στη συνέχεια τρυπήστε τον στο κέντρο του και κολλήστε το μολύβι. Γυρίστε τον σαν σβούρα και διαπιστώστε με έκπληξη ότι ο δίσκος σας έγινε "λευκός".

Παρατήρηση: Μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή σύνθεση του φωτός με μικρότερη ταχύτητα περιστροφής, αν στον ίδιο δίσκο σχεδιάσουμε διαδοχικά περισσότερες από μια επτάδες χρωμάτων. Σχεδιάζοντας π.χ. τρεις διαδοχικές επτάδες χρωμάτων είναι σαν να τριπλασιάζουμε την ταχύτητα εναλλαγής των χρωμάτων.