Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 95 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με μεταφορά

1ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα στα υγρά διαδίδεται με μεταφορά (ρεύματα).


2ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα στα υγρά διαδίδεται με μεταφορά.

Εισαγωγή

Στα υγρά και τα αέρια η θερμότητα διαδίδεται με μεταφορά. Κατά την μεταφορά αυτή, ποσότητες υγρού ή αερίου θερμαίνονται και μεταφέρονται σε ψυχρότερη περιοχή, όπου και προκαλούν την θέρμανσή της.