Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 92 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με αγωγή

5ο ΘΕΜΑ: Τα σώματα διαφέρουν ως προς την αγωγιμότητά τους.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
1. Μια φλόγα που μπορούμε να την ανάψουμε δύο φορές.

Ερωτήσεις

Πείραμα 1: Μια φλόγα που μπορούμε να την ανάψουμε δύο φορές.

Υλικά: Ένα λύχνο φωταερίου, ένα συρμάτινο δίκτυ, σπίρτα, ένα ξύλινο μανταλάκι.

Εκτέλεση: Ανάβουμε το λύχνο του φωταερίου και κρατούμε το συρμάτινο δίκτυ στη μέση της φλόγας. Επειδή το σύρμα γίνεται γρήγορα καυτό, καλό είναι να το κρατούμε με το ξύλινο μανταλάκι.Θα παρατηρήσετε ότι η φλόγα δεν περνάει πάνω από τον δίκτυ. Αυτό συμβαίνει, γιατί το δίκτυ (καλός αγωγός) απορροφά όλη την θερμότητα της φλόγας κι έτσι τα αέρια (κακοί αγωγοί) που ξεπερνούν το δίκτυ, ανεβαίνοντας πάνω απ' αυτό δεν μπορούν να αναφλεγούν πλέον, εκτός αν ανάψουμε ένα σπίρτο εκεί .