Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 89 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με αγωγή

3ο ΘΕΜΑ: Tα υγρά δεν διαδίδουν την θερμότητα.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
1. Λιώνει άραγε ο πάγος μέσα σε βραστό νερό; Ας δοκιμάσουμε.

Πείραμα 1: Λιώνει άραγε ο πάγος μέσα σε βραστό νερό; Ας δοκιμάσουμε.


Υλικά: Ένα δοκιμαστικό σωλήνα, κρύο νερό, ένα κομμάτι πάγο, μια πέτρα, ένα καμινέτο.

Εκτέλεση: Στο δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε το κρύο νερό και ρίχνουμε μέσα τον πάγο. Πάνω στον πάγο βάζουμε την πέτρα, ώστε ο πάγος να μείνει στον πυθμένα. Μετά θερμαίνουμε το νερό κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια. Τι παρατηρείτε; Το νερό αρχίζει να βράζει στην επιφάνεια, ενώ ο πάγος στον πυθμένα δεν λιώνει.Πως συμβαίνει αυτό;

Το νερό είναι κακός αγωγός της θερμότητας. Αν και ένα μέρος του νερού βράζει μέσα στον σωλήνα το υπόλοιπο παραμένει κρύο. Κυκλοφορία δεν είναι δυνατή, επειδή το κρύο νερό είναι πυκνότερο και έτσι μένει στον πυθμένα.

Συμπεραίνουμε: Το νερό ελάχιστα μόνο διαδίδει την θερμότητα. Τα περισσότερα υγρά είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας.

Παρατηρήσεις: Ο σωλήνας πρέπει να είναι ακίνητος. Αν ο σωλήνας κινείται θα μεταφερθεί θερμότητα στο πυθμένα και έτσι δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.