Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 88 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με αγωγή

2ο ΘΕΜΑ: Σε άλλα στερεά διαδίδεται εύκολα η θερμότητα, σε άλλα δύσκολα και σε άλλα καθόλου.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
1. Δεν διαδίδουν όλα τα στερεά την θερμότητα.

Πείραμα 1: Δεν διαδίδουν όλα τα στερεά την θερμότητα.

Υλικά: Πέντε ράβδους από σίδηρο, χαλκό, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο αντίστοιχα, ένα γκαζάκι, σπίρτα, τα χέρια μας.

Εκτέλεση: Ανάβουμε το γκαζάκι και κρατώντας με το ένα χέρι την ράβδο από σίδηρο και με το άλλο την ράβδο από χαλκό, τα τοποθετούμε πάνω από την φλόγα. Τι παρατηρείτε; Θερμαίνονται το ίδιο γρήγορα και οι δύο ράβδοι;

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το αλουμίνιο και το γυαλί και για το ξύλο και το γυαλί.

Τι παρατηρείτε τώρα; Θερμαίνεται καθόλου το γυαλί και το ξύλο;

Συμπεραίνουμε:
1) Η ταχύτητα που διαδίδεται η θερμότητα μέσα στα στερεά εξαρτάται από το είδος του υλικού.

2) Δεν διαδίδουν όλα τα στερεά σώματα την θερμότητα.

Παρατηρήσεις: Η φλόγα πρέπει να είναι μικρή για να μην σπάσει το γυαλί.