Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 86 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με αγωγή

1ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα διαδίδεται μέσα στα στερεά από μόριο σε μόριο. Ο τρόπος αυτός διαδόσεως της θερμότητας μέσα σ' ένα στερεό ονομάζεται αγωγή της θερμότητας.


ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
1. Η διάδοση της θερμότητας σε μεταλλική ράβδο.

Πείραμα 1: Η διάδοση της θερμότητας σε μεταλλική ράβδο.

Υλικά: Μια σιδερένια ράβδο, ένα κερί, σπίρτα, ένα γκαζάκι, ένα ορθοστάτη.

Εκτέλεση: Ανάβουμε το κερί και καθώς θα λιώνει το αφήνουμε να στάξει μερικές σταγόνες, πάνω στην σιδερένια ράβδο σε ίσες περίπου αποστάσεις. Στερεώνουμε την ράβδο στον ορθοστάτη.
Ανάβουμε το γκαζάκι και θερμαίνουμε με την φλόγα του το ένα άκρο της σιδερένιας ράβδου. Τι παρατηρείτε;Οι σταγόνες του κεριού, η μια μετά την άλλη, αρχίζουν να λιώνουν, ξεκινώντας απ' αυτήν που είναι κοντά στην φλόγα.

Συμπεραίνουμε: Η θερμότητα μεταφέρεται από σωματίδιο σε σωματίδιο μέσα στα στερεά.