Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 85 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με αγωγή

1ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα διαδίδεται μέσα στα στερεά από μόριο σε μόριο. Ο τρόπος αυτός διαδόσεως της θερμότητας μέσα σ' ένα στερεό ονομάζεται αγωγή της θερμότητας.

2ο ΘΕΜΑ: Σε άλλα στερεά διαδίδεται εύκολα η θερμότητα, σε άλλα δύσκολα και σε άλλα καθόλου.

3ο ΘΕΜΑ: Τα υγρά δεν διαδίδουν την θερμότητα.

4ο ΘΕΜΑ: Κακοί αγωγοί της θερμότητας είναι και τα αέρια.

5ο ΘΕΜΑ: Τα σώματα διαφέρουν ως προς την αγωγιμότητά τους.