Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 83 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμιδομετρία

4ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς εξαρτάται από την φύση του.

Πειράματα

1. Η άνοδος της θερμοκρασίας και το υλικό του σώματος.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...Γνωρίζετε ότι...

Αν παρατηρήσεις τον πίνακα με τις ειδικές θερμότητες, (των συντελεστών που καθορίζουν την εξάρτηση της ανόδου της θερμοκρασίας σε σχέση με το προσφερόμενο ποσό θερμότητας από το υλικό των σωμάτων), θα δεις ότι η ειδική θερμότητα του νερού έχει την μεγαλύτερη τιμή από όλα τα άλλα υλικά. Δηλαδή το νερό θα απορροφήσει ή θα αποβάλλει το μεγαλύτερο ποσό της θερμότητας σε σχέση με οποιοδήποτε άλλo σώμα, για να αυξηθεί ή να ελαττωθεί η θερμοκρασία τους κατά ένα βαθμό. Γι' αυτό το νερό της θάλασσας θερμαίνεται αργότερα την άνοιξη σε σχέση με την ξηρά, απεναντίας το φθινόπωρο ψύχεται αργότερα. Σ' αυτό οφείλεται και το ηπιότερο κλίμα στις παραθαλάσσιες περιοχές σε αντίθεση με τις ηπειρωτικές περιοχές.