Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 82 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμιδομετρία

4ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς εξαρτάται από την φύση του.

Πειράματα

1. Η άνοδος της θερμοκρασίας και το υλικό του σώματος.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...Απαντήσεις

1.1 Το λάδι δεν είναι οξειδωτικό σώμα.
1.2 Η θερμοκρασία βρασμού του λαδιού είναι υψηλότερη σε σχέση με το νερό άρα και η θερμοκρασία που μπορεί να θερμανθεί το καλοριφέρ.
1.3 Το λάδι έχει την ικανότητα να αποβάλλει στο περιβάλλον αpγά την θερμότητα που έχει αποθηκεύσει και επομένως μετά που θα κλείσουμε το καλοριφέρ εξακολουθεί να ζεσταίνει για αρκετό χρονικό διάστημα.

2. Το νερό απορροφά αργά θερμότητα, επομένως είναι κρύο τις πρωινές ώρες και αντίστοιχα αποβάλλει αργά θερμότητα, άρα ζεστό τις απογευματινές.