Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 80 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμιδομετρία

4ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς εξαρτάται από την φύση του.

Πειράματα

1. Η άνοδος της θερμοκρασίας και το υλικό του σώματος.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...Πείραμα 1: Η άνοδος της θερμοκρασίας και το υλικό του σώματος.

Υλικά: Δυο όμοια μεταλλικά κουτιά, μια ζυγαριά, νερό, λάδι, ένα ρολόι με δείκτη δευτερολέπτων, ένα ηλεκτρικό μάτι, ένα θερμόμετρο, ένα κουταλάκι, μολύβι, χαρτί, ένα ξύλινο μανταλάκι.

Εκτέλεση: Ανάβουμε το ηλεκτρικό μάτι και το αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί. Βάζουμε στο ένα μεταλλικό κουτί νερό και στο άλλο λάδι. Τοποθετούμε αυτά τα δύο κουτιά στη ζυγαριά και προσπαθούμε προσθέτοντας ή αφαιρώντας λάδι ή νερό να έχουν το ίδιο βάρος π.χ. 10 γρ. Μετρούμε την θερμοκρασία τους, πρέπει να προέρχονται από το ίδιο περιβάλλον, δηλ. να έχουν την ίδια θερμοκρασία π.χ. 20 oC. Βάζουμε το κουτί με το νερό πάνω στο μάτι, τοποθετούμε μέσα στο κουτί το θερμόμετρο κρατώντας το με το μανταλάκι, με το κουταλάκι ανακατεύουμε συνεχώς το νερό, ενώ με το ρολόι μετρούμε το χρόνο που χρειάζεται να ανέλθει η θερμοκρασία του νερού σ' ένα ορισμένο ποσό π.χ. στους 30oC (αρχή του χρόνου θεωρείται η στιγμή που βάζουμε το κουτί πάνω στο μάτι). Επαναλαμβάνουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία με το κουτί και το λάδι.Σημειώστε τους χρόνους στο χαρτί. Συγκρίνετε τους δύο χρόνους.
Το λάδι φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία πιο γρήγορα από ότι το νερό.

Συμπεραίνουμε: Η άνοδος της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς (προσφέροντας θερμότητα) εξαρτάται από την φύση του.

Παρατηρήσεις: Ίδιες με τα δύο προηγούμενα πειράματα.
Η εξάρτηση της ανόδου της θερμοκρασίας ενός σώματος από την φύση του καθορίζεται μ' ένα συντελεστή που λέγεται ειδική θερμότητα και έχει διαφορετική τιμή για το κάθε υλικό. Ειδική θερμότητα είναι το ποσό της θερμότητας που απαιτείται να ανέλθει η θερμοκρασία μάζας σώματος ενός γραμμαρίου κατά ένα βαθμό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ ΣΕ cal.gr-1 .grad-1

Νερό..............1.00
Πάγος............0.50
Έδαφος...........0.22
Οινόπνευμα...0.58
Σίδηρος..........0.033
Χαλκός..........0.092
Υδράργυρος...0.033
Μόλυβδος......0.031