Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 79 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμιδομετρία

3ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα που απαιτείται για την ανύψωση ή την ταπείνωση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς είναι ανάλογη με την μάζα του.

Πειράματα

1. Η άνοδος της θερμοκρασίας (λόγω προσφοράς θερμότητας) και η μάζα του σώματος.Πείραμα 1: Η άνοδος της θερμοκρασίας (λόγω προσφοράς θερμότητας) και η μάζα του σώματος.

Υλικά: Τρία μεγάλα μεταλλικά κουτιά, ένα ποτήρι, νερό, ένα ηλεκτρικό μάτι, ένα ρολόι με δείκτη δευτερολέπτων, ένα θερμόμετρο, ένα κουταλάκι, ένα ξύλινο μανταλάκι, ένα στυλό, ένα κομμάτι χαρτί.

Εκτέλεση: Ανάβουμε το ηλεκτρικό μάτι και το αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί. Βάζουμε στο πρώτο κουτί - έστω Α - ένα ποτήρι, στο δεύτερο - έστω Β - δύο ποτήρια νερό, στο τρίτο - έστω Γ - τρία ποτήρια νερό. Το νερό και στα τρία ποτήρια πρέπει να είναι της ίδιας θερμοκρασίας, ελέγχουμε την θερμοκρασία τους με το θερμόμετρο, έστω ότι είναι 20oC.Τοποθετούμε το δοχείο Α πάνω στο ηλεκτρικό μάτι βάζοντας μέσα το θερμόμετρο κρατώντας το με το ξύλινο μανταλάκι.
Με το ρολόι μετρούμε τον χρόνο που απαιτείται να ανέλθει η θερμοκρασία σε μια ορισμένη τιμή π.χ. 40oC. Με το κουταλάκι ανακατεύουμε συνεχώς το νερό. Σημειώστε τον χρόνο στο χαρτί. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τα δοχεία Β και Γ.

Συγκρίνετε τους χρόνους που απαιτήθηκαν για την ίδια μεταβολή της θερμοκρασίας σε διπλάσια και τριπλάσια ποσότητα νερού. Ο χρόνος είναι διπλάσιος και τριπλάσιος αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται και διπλάσια, τριπλάσια ποσότητα θερμότητας.

Συμπεραίνουμε: Η θερμότητα που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς είναι ανάλογη με την μάζα του.

Παρατηρήσεις: Ίδιες με το προηγούμενο πείραμα.