Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 76 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμιδομετρία

1ο ΘΕΜΑ: Με τι ασχολείται η θερμιδομετρία.

2ο ΘΕΜΑ: Η θερμοκρασία ενός σώματος αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα με τα ποσά της θερμότητας που απορροφά ή προσφέρει αντίστοιχα.

3ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα που απαιτείται για την ανύψωση ή την ταπείνωση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς είναι ανάλογη με την μάζα του.

4ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά ορισμένους βαθμούς εξαρτάται από την φύση του.