Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 75 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Εξάχνωση

1ο ΘΕΜΑ: Υπάρχουν στερεά που μετατρέπονται κατ' ευθείαν σε αέρια χωρίς την μεσολάβηση του υγρού.

Πειράματα
1. Ας φτιάξουμε ατμούς ιωδίου.

Γνωρίζετε ότι...Γνωρίζετε ότι...

Το βολφράμιο, από το οποίο αποτελείται το σύρμα των λαμπτήρων πυρακτώσεως, στην υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στον λαμπτήρα εξαχνώνεται. Οι ατμοί αυτοί που έρχονται σε επαφή με το κρύο σχετικά γυαλί του λαμπτήρα ψύχονται και γι' αυτό το εσωτερικό των λαμπτήρων επικαλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα βολφραμίου. Σ' αυτό οφείλεται το μαύρισμα των λαμπτήρων.

Το στερεό διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) πάνω σ' ένα πιάτο εξαχνώνεται και οι ατμοί που δημιουργούνται μας δίδουν την εντύπωση ότι μέσα στο πιάτο υπάρχει ζεστό φαγητό. Το τρυκ αυτό χρησιμοποιούν στο κινηματογράφο.