Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 74 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Εξάχνωση

1ο ΘΕΜΑ: Υπάρχουν στερεά που μετατρέπονται κατ' ευθείαν σε αέρια χωρίς την μεσολάβηση του υγρού.

Πειράματα
1. Ας φτιάξουμε ατμούς ιωδίου.

Γνωρίζετε ότι...Πείραμα 1: Ας φτιάξουμε ατμούς ιωδίου.

Υλικά: Ένα δοκιμαστικό σωλήνα, κρυστάλλους ιωδίου, ένα πώμα, ένα γκαζάκι, ένα ορθοστάτη.

Εκτέλεση: Βάζουμε το ιώδιο μέσα στον σωλήνα και τον σκεπάζουμε με το πώμα. Στηρίζουμε τον σωλήνα στον ορθοστάτη, τον θερμαίνουμε και περιμένουμε. Τι παρατηρείτε;1. Ο σωλήνας παίρνει χρώμα ιώδες (μωβ) το χρώμα των ατμών του ιωδίου.
2. Οι ατμοί του ιωδίου συμπυκνώνονται στην περιοχή του πώματος και μας δίδουν κρυστάλλους ιωδίου.

Συμπεραίνουμε: Το ιώδιο μετατρέπεται κατ' ευθείαν από στερεό σε αέριο χωρίς την μεσολάβηση υγρού και αντίστροφα.