Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 73 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Εξάχνωση

1ο ΘΕΜΑ: Υπάρχουν στερεά που μετατρέπονται κατ' ευθείαν σε αέρια χωρίς την μεσολάβηση του υγρού.

Πειράματα
1. Ας φτιάξουμε ατμούς ιωδίου.

Γνωρίζετε ότι...Εισαγωγή

Θα ξέρετε ίσως ότι για να προστατέψουμε τα μάλλινα ρούχα από το σκόρο, χρησιμοποιούμε βώλους ναφθαλίνης. Οι βώλοι αυτοί ύστερα από μερικούς μήνες μικραίνουν ή και εξαφανίζονται. Αυτό συμβαίνει γιατί η στερεά ναφθαλίνη μετατρέπεται κατευθείαν σε αέριο. Το φαινόμενο αυτό λέγεται εξάχνωση.

Δηλαδή όταν ένα στερεό μετατρέπεται σε αέριο κατευθείαν χωρίς να μεσολαβήσει η υγροποίησή του μιλάμε για εξάχνωση. Εξάχνωση παρατηρείται έντονα στην ναφθαλίνη, στο ιώδιο, στην καμφορά κ.λ.π