Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 72 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Υγροποίηση

2ο ΘΕΜΑ: Η απομάκρυνση διαφόρων προσμίξεων από ένα υγρό, καθώς και ο διαχωρισμός ενός μίγματος υγρών στα συστατικά του, γίνεται με την απόσταξη που δεν είναι τίποτα άλλο από εφαρμογή της υγροποίησης.

Πειράματα
1. Ας φτιάξουμε μόνοι μας μια συσκευή απόσταξης.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...
Γνωρίζετε ότι...

Με την απόσταξη μπορούμε να απομακρύνουμε από υγρά διάφορες ανεπιθύμητες προσμείξεις. Έτσι προμηθευόμαστε αποσταγμένο νερό, δηλ. εντελώς καθαρό νερό. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε πόσιμο νερό αποστάζοντας θαλασσινό. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού παίζει σπουδαίο ρόλο στην εποίκηση και άρδευση άνυδρων περιοχών. Επειδή για την απόσταξη χρειαζόμαστε μεγάλες ποσότητες θερμότητας, το κόστος είναι μεγάλο. Καταβάλλονται προσπάθειες, ώστε για την απόσταξη του νερού να χρησιμοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια.

Αν αποστάξουμε αντί ένα υγρό, μίγμα δύο ή περισσότερων υγρών με διαφορετικά σημεία ζέσεως, τότε αποστάζεται πρώτα το συστατικό του μίγματος με το μικρότερο σημείο ζέσεως και ύστερα το άλλο. Η απόσταξη αυτή, που διαχωρίζεται ένα υγρό μίγμα στα συστατικά του, λέγεται κλασματική απόσταξη. Εφαρμογή της κλασματικής απόσταξης έχουμε στη διύλιση του πετρελαίου.
Τα συστατικά του μίγματος που παίρνουμε με την κλασματική απόσταξη δεν είναι εντελώς καθαρά, ειδικά όταν οι θερμοκρασίες βρασμού είναι παραπλήσιες.

Φυσική απόσταξη γίνεται με τον ήλιο από τις διάφορες θάλασσες, ποταμούς, λίμνες. Οι υδρατμοί που προκύπτουν από την εξάτμιση συμπυκνώνονται στα υψηλότερα ψυχρά ατμοσφαιρικά στρώματα και πέφτουν υπό μορφή βροχής. Το νερό της βροχής είναι απεσταγμένο (αν αγνοήσουμε φυσικά τις τυχόν προσμίξεις που διαλύει καθώς διέρχεται από τα διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας).

Όλα τα αέρια που βρίσκονται μέσα σε δοχεία υπό μορφή υγρών όπως στα γκαζάκια, στους αναπτήρες, κ.λ.π. έχουν υγροποιηθεί με συμπίεση.