Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 71 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Υγροποίηση

2ο ΘΕΜΑ: Η απομάκρυνση διαφόρων προσμίξεων από ένα υγρό, καθώς και ο διαχωρισμός ενός μίγματος υγρών στα συστατικά του, γίνεται με την απόσταξη που δεν είναι τίποτα άλλο από εφαρμογή της υγροποίησης.

Πειράματα
1. Ας φτιάξουμε μόνοι μας μια συσκευή απόσταξης.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...
Απαντήσεις

1. Οι υδρατμοί ερχόμενοι σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του τζαμιού υγροποιούνται και τα τζάμια θολώνουν.

2. Όπως προηγουμένως.

3. Το νερό με την θέρμανση εξατμίζεται. Οι υδρατμοί ανεβαίνουν προς τα πάνω, ακουμπούν στο κρύο καπάκι και υγροποιούνται με αποτέλεσμα το καπάκι να γεμίζει υδρατμούς.

4. Οι υδρατμοί που βγαίνουν από το στόμα μας μόλις έρθουν σε επαφή με την κρύα ατμόσφαιρα υγροποιούνται με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν καπνός.

5. Εξαέρωση, υγροποίηση.