Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 69 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Υγροποίηση

2ο ΘΕΜΑ: Η απομάκρυνση διαφόρων προσμίξεων από ένα υγρό, καθώς και ο διαχωρισμός ενός μίγματος υγρών στα συστατικά του, γίνεται με την απόσταξη που δεν είναι τίποτα άλλο από εφαρμογή της υγροποίησης.

Πειράματα
1. Ας φτιάξουμε μόνοι μας μια συσκευή απόσταξης.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...
Πείραμα 1: Ας φτιάξουμε μόνοι μας μια συσκευή απόσταξης.

Υλικά: Μια σφαιρική φιάλη, ένα φελλό (πώμα της φιάλης) με τρύπα, ένα μακρύ γυάλινο σωλήνα λυγισμένο, ένα γυάλινο σωλήνα ευρύστομο, μια ψηλή λεκάνη, νερό, αλάτι, ένα γκαζάκι.

Εκτέλεση: Συναρμολογούμε την διάταξη που φαίνεται παρακάτω.
Το αλατόνερο μέσα στην σφαιρική φιάλη θερμαίνεται και εξατμίζεται το νερό. Οι ατμοί του νερού, ερχόμενοι σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του σωλήνα που δημιουργεί το κρύο νερό, υγροποιούνται και μαζεύουμε το καθαρό νερό (χωρίς το αλάτι) στο σωλήνα. Το νερό που θα πάρουμε στο σωλήνα δεν θα είναι εντελώς καθαρό. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο αν επαναλάβουμε την διαδικασία της απόσταξης τοποθετώντας τώρα το νερό του ποτηριού προς απόσταξη.Την ίδια διάταξη μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για να διαχωρίσουμε ένα μίγμα υγρών στα συστατικά του, π.χ. οινόπνευμα και νερό. Το υγρό που εξατμίζεται πρώτα και επομένως υγροποιείται και συλλέγεται νωρίτερα είναι αυτό με το μικρότερο σημείο βρασμού, στο παράδειγμά μας το οινόπνευμα.

Παρατηρήσεις: Ο λυγισμένος γυάλινος σωλήνας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερος και το μεγαλύτερο μέρος του να είναι βυθισμένο μέσα στο κρύο νερό.