Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 68 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Υγροποίηση

1ο ΘΕΜΑ: Η ψύξη μπορεί να μετατρέψει ένα αέριο σε υγρό δηλ. να το υγροποιήσει.

Πειράματα
1. Ας θολώσουμε ένα ποτήρι.

Πείραμα 1: Ας θολώσουμε ένα ποτήρι.

Υλικά: Ένα γυάλινο ποτήρι, παγωμένο νερό.

Εκτέλεση: Βάζουμε το γυάλινο ποτήρι με το παγωμένο νερό πάνω σ' ένα τραπέζι και περιμένουμε.

Τι παρατηρείτε; Το ποτήρι θολώνει. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι υδρατμοί που περιέχει ο αέρας έρχονται σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια των τοιχωμάτων του ποτηριού ψύχονται και υγροποιούνται, μετατρέπονται δηλ. σε υγρό.

Συμπεραίνουμε: Τα αέρια που έρχονται σε επαφή με μια ψυχρή επιφάνεια υγροποιούνται.