Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 65 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Εξαέρωση: βρασμός

2ο ΘΕΜΑ: Η θερμοκρασία βρασμού ενός υγρού εξαρτάται από την πίεση που εξασκείται στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.

Πειράματα
1. Ας βράσουμε το νερό με την ψύξη του.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1. Το νερό βράζει και σε χάρτινο κουτί.

Γνωρίζετε ότι...
Kατασκευή 1: Tο νερό βράζει και σε χάρτινο κουτί.

Υλικά: Ένα μικρό χάρτινο κουτί, νερό, ένα γκαζάκι, σπίρτα.

Εκτέλεση:
Βάζουμε μέσα στο χάρτινο κουτί λίγο νερό και το τοποθετούμε πάνω στο αναμμένο γκαζάκι. Προσέχουμε η φλόγα να μην αγγίξει χαρτί που δεν είναι σε νερό.Ύστερα από λίγο,το νερό θ' αρχίσει να βράζει χωρίς να καεί το χαρτί. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Κατά την διάρκεια της θέρμανσης το νερό απορροφά τη θερμότητα που δέχεται το χαρτί από την φλόγα. Έτσι η θερμοκρασία του δεν ξεπερνά ποτέ τους 100 oC, σημείο βρασμού του νερού. Η θερμοκρασία αυτή είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη που χρειάζεται το χαρτί για να πιάσει φωτιά.

Παρατήρηση:
1) Το κουτί να μην είναι μεγάλο.

2) Η ποσότητα του νερού να είναι μικρή.

3) Το πείραμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την διάδοση της θερμότητας (βλέπε παρακάτω).