Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 54 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Εξαέρωση: εξάτμιση

1ο ΘΕΜΑ: Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η εξάτμιση ενός υγρού.

2ο ΘΕΜΑ: Ένα σώμα για να εξατμιστεί απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον του.

Εισαγωγή

Εξάτμιση είναι το φαινόμενο μετατροπής του υγρού σε αέριο μόνο από την ελεύθερη επιφάνεια. Η εξάτμιση που γίνεται σε περιορισμένο χώρο π.χ. σε κλειστό δοχείο σταματάει όταν ο χώρος αυτός κορεσθεί με τους ατμούς του υγρού. Αντίθετα η εξάτμιση που γίνεται σε ανοικτό δοχείο συνεχίζεται μέχρι να εξατμιστεί όλο το υγρό.