Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 53 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Εξαέρωση

1. Εξάτμιση

2. Βρασμός


Εισαγωγή

Αν μια καλοκαιρινή μέρα αφήσουμε μια λεκάνη με μικρή ποσότητα νερού στον ήλιο, μετά αrιο λίγο το νερό θα έχει εξαφανιστεί. Τι έγινε το νερό; Το νερό έχει εξατμιστεί, έχει δηλ. μετατραπεί σε αέριο. Το ίδιο συμβαίνει αν το νερό αυτό της λεκάνης το βράσουμε σ' ένα μάτι κουζίνας. Και στις δύο περιπτώσεις λέμε ότι το νερό παθαίνει εξαέρωση, δηλ. μετατρέπεται από υγρό σε αέριο. Για να γίνει η εξαέρωση ενός υγρού πρέπει να προσφέρουμε σ' αυτό θερμότητα (ήλιος, ηλεκτρικό μάτι).
Η μετατροπή ενός υγρού σε αέριο λέγεται εξαέρωση.
Υπάρχουν δύο μορφές εξαερώσεως: η εξάτμιση και ο βρασμός.