Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 52 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Tήξη και πήξη

5ο ΘΕΜΑ: Το φαινόμενο της πήξης (μετατροπή υγρού σε στερεό) είναι αντίστροφο του φαινομένου της τήξης. Η θερμοκρασία που αρχίζει η πήξη ενός υγρού είναι ίση με την θερμοκρασία που αρχίζει η τήξη του.

Πειράματα

1. Το νερό γίνεται πάγος.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1.
Ας κολλήσουμε δυο κομμάτια πάγου με τα χέρια μας.

Γνωρίζετε ότι...


Γνωρίζετε ότι...

Την τήξη και την πήξη των σωμάτων εφαρμόζουν στα διάφορα χυτήρια για την κατασκευή κεριών, παιχνιδιών, σωλήνων, μηχανημάτων κ.λ.π.

Αν αναμίξουμε νερό με μαγειρικό αλάτι σε αναλογία 3:1, θα πάρουμε ένα διάλυμα που πήζει σε θερμοκρασία -22oC. Τέτοιου είδους μίγματα λέγονται ψυκτικά και χρησιμοποιούνται στην τεχνική για την δημιουργία χαμηλών θερμοκρασιών.