Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 5 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμοκρασία και η μέτρησή της

1ο ΘΕΜΑ: Η εκτίμηση της θερμικής κατάστασης
ενός σώματος χωρίς όργανα είναι υποκειμενική.


Πειράματα
1. Η αφή μας ξεγελά...

2. Το μπέρδεμα συνεχίζεται.

Πείραμα 2: Το μπέρδεμα συνεχίζεται.

Υλικά: Τρία δοχεία, νερό: χλιαρό, ζεστό, κρύο.

Εκτέλεση: Βάζουμε μέσα στα τρία δοχεία το κρύο, το χλιαρό και το ζεστό νερό αντίστοιχα. Βυθίζουμε το ένα χέρι στο κρύο νερό και το άλλο στο ζεστό. Από το πρώτο θα δεχτούμε το μήνυμα ότι το νερό είναι κρύο και από το δεύτερο ότι το νερό είναι ζεστό. Αν τώρα και τα δύο χέρια τα βυθίσουμε στο χλιαρό, θα δεχτούμε το ίδιο μήνυμα και από τα δύο, όπως θα περιμέναμε;

Συμπεραίνουμε: Με την αφή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα.