Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 50 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Tήξη και πήξη

5ο ΘΕΜΑ: Το φαινόμενο της πήξης (μετατροπή υγρού σε στερεό) είναι αντίστροφο του φαινομένου της τήξης. Η θερμοκρασία που αρχίζει η πήξη ενός υγρού είναι ίση με την θερμοκρασία που αρχίζει η τήξη του.

Πειράματα

1. Το νερό γίνεται πάγος.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1.
Ας κολλήσουμε δυο κομμάτια πάγου με τα χέρια μας.

Γνωρίζετε ότι...


Απαντήσεις

1. Το αλάτι λιώνει τον πάγο γιατί οι προσμίξεις ελαττώνουν το σημείο πήξεως, άρα ο λιωμένος πάγος για να ξαναγίνει πάγος χρειάζεται η θερμοκρασία του να γίνει μικρότερη από αυτή του περιβάλλοντος. Φυσικά η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές με πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

2. Τόση όση η θερμοκρασία τήξεως του πάγου μέσα στο διάλυμα του ποτού.

3. Εφαρμόζοντας την μέθοδο της τήξης των μετάλλων με την θέρμανση και της πήξης τους με την ψύξη τους. Μπορεί δηλ. λιώνοντας ένα μέταλλο (π.χ. καλάι) και βάζοντάς το πάνω σε δύο άλλες μεταλλικές επιφάνειες που έχουμε φέρει σε επαφή, αυτές να συγκολληθούν όταν το μέταλλο στερεοποιηθεί.

4. Οι αλυσίδες μειώνουν την επιφάνεια επαφής του αυτοκινήτου με το χιόνι και επομένως αυξάνουν την πίεση πάνω στο χιόνι. Η πίεση όμως έχει σαν αποτέλεσμα να λιώνει το χιόνι πιο εύκολα. Επίσης έχουμε αύξηση της τριβής.

5. Οι προσμίξεις κατεβάζουν το σημείο πήξεως.

6. Η πίεση που ασκείται στον πάγο τον λιώνει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στρώμα νερού που ελαττώνει την τριβή.